iscelo sokufuniswa uSihle Mathibela ongumfowethu

Igama lami nguNompumelelo Nala,nginescelo sokufuniswa umfowabo womyeni wami esingamzi kodwa sake saxoxa naye sabe sesingasamtholi kwifoni yakhe wasitshela ukuthi uhlala eNtuzuma kwaE, keDurban kodwa asazike kuphi noE inhloso yokumfuna ukuba asichazele ngomama ozala umyeni esingamazi ukuthi ungubani wakabani,syojabula kakhulu maningasisiza lona esimfunayo ilona ofake uNavy wamaNurse kulesisthombe engisipostile

One response to “iscelo sokufuniswa uSihle Mathibela ongumfowethu

  1. Hi, please write a full story, from full names, when the person left, why they left, their date of birth, last place they lived and why you are looking for them…then send that story to us via email or fax or letter at the post office…
    fax: 086 511 7440 or email khumbulekhaya@sabc.co.za or drop a letter at your nearest Post office addressed to Private Bag X345 Melville, 2109.

Leave a Reply