I’m looking for my uncle

Dear sis’Andile igama lam ndinguFundiswa Thethan ndihlala endawen yaseMbolompo kwidolophu yaseMtata ndibhalela ukhumbulekhwya ndicela andifunise umalume wam uMicheal Thethan owahamba ngo1994 elibhekise eGoli kwindawo yaseGermiston uyofuna umsebenzi sukela ngoko zange siphinde sivento ngaye odede bakamalume nguNomfazi noNontembeko nabo ngabakwa Thethani kanti bona abatshana bakhe nguKhayaletju noNonzaliseko wasaziwa ngoba nguMubi ndiyacela malume uba uba uziveze nomntu onolwaz ngoMicheal Thethani azise ukhumbulekhaya enkosi
Ozithobileyoo
Fundiswa Thetha

Leave a Reply