Im looking for my father

Cc Andile igamalami ngimi uselina hildah nkosi ngcela ningfunise ubaba wami usamwel ngwenya salahlekelana kudala ngino 8 years abantwana bakhe siwfour Mina ngingowesibili owekucala uMahlathini.Amos owesithathu .upapi.meshack kanti I last born uSphiwe .ntjombi mine ngangaziwa NGO Piniki noma ngingasa khumbuli kahle ngoba ngangimncani ngikhumbula izindawo esasihlala kuzo. Marikana.mooinooi.venderkopie. ntsunyana saphinda sahlala epulazini umlungu wakhona kwakuwu bass dieck. Abantu engiba khumbulayo esasihlalanabo kwakuwu.zenzo no sanukeng no koko ngkie nobabu mtlaku .umama wami wayeyaziwa ngokuthi me mmamuswatsi igama usamariya ongasekho.besihlala nabosisiwami o Mariya no thembeni nobhuti omkhulu uAbel sasaziwa kakhulu omakhelwane okwamanje sihlala eMpumalanga next to @Malelane ngingajabula maningangi funisa ubabawam sikhathazekile .akaze sazane nezihlobo zakhe sasihlala naye cede wasilahlekela sizani bakwethu .okhathazekile piniki icingo lami 0766665466

Leave a Reply