Igama ngingu Dolly Ngqulunga Mvelase

Ngingumalumekazi kaNkosingiphile ofisa ukhumbulekhaya amulekwlele ukuba kutholwe uNkosingiphile Manana owahamba ngo 1995 waya endaweni yasemalisbhekhi la akafike wazishitsha wazibiza ngezibongo sakwamayembe.washiya udadewabo uKwanele Manana besicela onolwazi asixhumanise nokhumbulekhaya. Ukuhlanganiswa naye. Ngicela nisishayele kulenombolo 0737356768 or 0732000303

Leave a Reply