I never know my mother Thandi Buthelezi

Igamalamingingu Nqobile Moyane Ngihlala e Jozini Ngine minyaka engu27 ngikhulengingamaziumama wami ongizalayo ngikhuliswa ugogo.i gamalikamama kuthiwa nguThandi Buthelezi WangitholanoAmoss Moyane. A babehlala eMpangeni ngabo 1988 kuthiwa umama wayesebenza eFlikton emajalidini.ngicela owazi uthandi buthelezi engisizengiyamdinga kakhulu

Leave a Reply