I never know my mother Thandi Buthelezi

Dear cc Andile. My name is Nqobile Moyane. Miningi iminyaka ngifuna ukwazi umama wami u Thandi Buthelezi owangithola no Amoss Moyane kuthiwa wayesebenza eFlikton eMpangeni. Okwenzangimdingekakhulu ukuthi sengimdala futhi ngiyashadangoDecember bengingafisangokwami ukuthi ngishade sengazi ukuthi kwenzakalani nomangazi ekhaya komalume ngitholakala 0794055944

Leave a Reply