I am looking for my father

i gama lam ndingu Athini Myataza, ndina 23,ndihlala eCape Town.
ndifunisa ngo tata wam endamgqibela ndina 8 ngo 2001. igama lakhe ngu Patros Dlamini Hlwili wase Matatiel. akhonto endiyaziyo ngaye kunye ne family yakhe, futhi nomama akafuni kuthetha ngabo. umntu omaziyo please ndicela aze ngaphambili noba yintoni na oyaziyo ingandinceda.

Leave a Reply