I am looking for my cousins

Ke moradi wa Puseletso Smonkie Sehaole kgaitsedi ya hae ke Oupa Sehaole ba tswalwa ke Willie Mpe Sehaole le Matseko Mponeng Sehaole ke kopa le mpatlise bana ba malome Oupa e leng Mantwa Sehaole eo ke neng ke utlwi hothwe o sebetsa kae kae dikitjhining Veereniging le Dimakatso Masalmon Sehaole eo ke qetetseng ke utlwa hothwe o nyetswe Lesotho ha Sekgonyana address eo ke neng ke na le yona ke p.o. box 157 Mamathes Lesotho 210.nna ke Maletsatsi Ncwane ke dula D478 Mnguni Lane Mzomusha Durban 4103 cell no: 0735385377

Leave a Reply