I am looking for my brother

Khumbulekhaya ngicela ukufuniswa umfowethu uThoban ‘sograte’ Mthiyane owahanjiswa umama kaSokhulu .igama likamama uBongi Msane owayehlala eMtuba,Skhawi.n naseMelmoth

2 responses to “I am looking for my brother

Leave a Reply