Help me to find my younger sister Refiloe Portia Zwane.

Dear Khumbulekhaya.Ngicela ukufuniswa indodakazi ka mamkhulu wami
igama lakhe okungu
Refiloe Portia Zwane,uzalwe
ngomhlaka 07-09-
1991.ID
number:9109070340
088.Uzalwa u Christina Loiloi Moloi
ongasekho emhlabeni,ukhulele e Daggakraal.Sagcina ukumbona ngonyaka
ka 2015 ngo July
ebuyela esikoleni e Majuba IT and Bussiness college ese
Newcastle,wayenza i Management Assistant kusukela ngo July 2014 ukufika
ngo November 2015,wayeqhashe e
Berry Hertzorg park khona e
Newcastle.Azange abuyele ekhaya uma eqeda ukubhala ama examinations.Ufunwa
osesi bakhe u
Thokozile Zwane,Mathapelo ,ubhuti wakhe u
Mbongeni Bhembe no mamncane wakhe u Maria Tsoere Moloi ogane kwa
Msimango. Sicela onolwazi ngaye asithinte kulezi nombolo: 0714858193, 0721325010 or
0781051258.Yimina ozithobayo,u Mathapelo Precious Kubheka Gadebe.

One response to “Help me to find my younger sister Refiloe Portia Zwane.

Leave a Reply