Help me look for my mother

Ngibhalela ekhumbula ekhaya. Ngicele ningifunise umama wami. Igama lakhe uThembi Doris Makhubu. Lona osesithombeni. Ulahleke ngonyaka ka 1999 December 16. Unabantwana ababili, uGugu Coreen, kanye noSimangele Sherine bakwaMakhubu. uSimangele akasekho emhlabeni. Ekhaya kuse Katlehong eSiluma View. Waphuma njengomuntu oya empompini ngaphandle kwabe ukunyamalala kwakhe lokho. Sifunile ezindaweni eziningi akatholakali. Abake bambone ngicela bashayele kule number 082 855 3573 or 082 576 5063

Leave a Reply