help me findy mother

Igama lam nguZintle Gcwabe originally from katkop, in Eastern Cape. Ndifunisa ngomama wam okuthiwa wandishiya ndina less than a month old. Lo okwi-pic nam ngutata wam ongasekhoyo ogama wayenguMakhosandile Nicholas Gcwabe, wayesebenzela apha eDurban. Ingathi igama lika mama nguZandile Mourine Dlamini. The last person who saw her a few years ago wathi wambona KwaMakhutha. Please Help me, ndiyamdinga umama wam. I nearly lost mylife on the 27th of September when there was a robbery at work. I need my mom.

Leave a Reply