help find my son

NGICELA NINGIFUNISE INDODANA YAM ESESITHOMBENI LEYANYAMALALA NGO 1998IBISEBENZA E WITBANK(MPUMALANGA) NOMLUNGU WAYO BAKHA TI-PRING ZEZIMOTO. IGAMA LAKHE NGU SIPHO PETROS VILAKAZI , EKHAYA WASE DRIEKOPIES (MPUMALANGA) DUZE NE MALELANE , OBHALILE NGU MAMA WAKHE TOBHI EMELINAH MKHATSWA KULENOMBOLO :072 012 3688 OR 076 552 2692. NGINGABONGA KAKHULU KUBA KHUMBULEKHAYA.

One response to “help find my son

Leave a Reply