Help find my brother

ke kopa le mpatlise abuti waka eo eleng Martin Johannes Phake,e sale a tsamaya hae ka 2003 December,o tswile hae e le bosiu ba sontaha.Hothwe o tsamaile ka 12:00 ya bosiu ,a fihlela ha ausi waka lakeside.mme hothwe o ile a fumana ngwana wa ausi waka a kopa dijo,eitse ha a qeta hoja abe are o ya ha rakgadi waka,yaba esale are oya ha rakgadi waka.re ne re kopa hore le re batliseng yena hle ka kopo,ke dilemolemo re mobatla.

Mongodi:
Ke nna Susan Elenah Phake

Leave a Reply