Help

Lo osesithombeni nguThabo Monareng. Ufuna umdeni wakhe uPeter noGerman noSofi Monareng bebahlala enelspret esigodini sakwaMkhomazi. Yena use Cape Town akanandawo yokuhlala ulala ngaphandle akasebenzi njengoba adumbile la kulesthombe esbhedlela bathi hamakhaza if kukhona ongawazi umdeni kathabo angangifonela kulenamba elandelayo 0842120320 ngiyabonga

Leave a Reply