Go batlisisa ba ga rona

Ke le Seanokeng kantini ngwana wa ga Matshidiso Sephakedinyana Kantini monnawe Malefo Maponyane.Malefo one a nyetswe kwa Rustenburg ke Rre Johnson Maponyane. Ba ne ba na le bana bale babedi Ntshi le Bontle Maponyane.Malefo one a tswa Botswana ko motseng wa Kanye jaanong Malefo o tlhokafetse le Matshidiso gaayo jaanong re batla go kopana gore ba re itse ebo ba itse ko mmaabone a tlholegang teng.

Leave a Reply