Dear sis Andile

I gama lam ndingu Chum is a ndicela nindifunise otamkhulu bam a bab in I be mk a beyofuna imsebenzi amagama abo ngu Myekeni Gaji no Mission Gabi bazalwa ngu Nowelile Nontsizi Gaji Ku Gatyane echafutweni eMakhomazini my number is 0739557076/0735918481

Leave a Reply