Dear sis Andile

Igama lam ndingu Chumisa Gaji ku Gatyane eChafutweni eMakhomazini ndicela nindifunise otamkhulu bam ababini amagama abo ngu Myekeni no mission bemka besiya eMonti bazalwa ngu Nowelile Nontsizi no Mbatyothi abasaphili Nazi I number zam 0739557076/0735918481

One response to “Dear sis Andile

Leave a Reply