dear khumbulekhaya1

Yimi umbongiseni ngicela ukufuniswa ubaba wami owaye sebenza lapha e rustenburg a driver ama taxi emgwase waye phiwe igama lika Lubisi elakhe ngu Elphus Mathebula nginga bpnga kakhulu uma nginga mthola npma izihlobo zakhe kuya shesha ngafa ukuphuka.ngitholakala lapha 0789085017: noma 0746855205

Leave a Reply