dear khumbul’ekhaya sicela nisifuniseni u Dade wethu u puleng no mfowethu u Sandile abazalwa wu maruping no Elias Msiza ongasekho emhlabeni esagqinana ukubonana nabo ngo nyaka LA 2008 abahamba no mamawabo okuzwakala bahlala endaweni yase albernort .

Obafunayo wu Ntombi Kanye Ne wele lakhe u Zodwa bakwa Msiza Bronkhorstpruit Ekangala. Abazalwa wu Elias Msiza.

Leave a Reply