Dear Khumbulekhaya igama lami ngingu Richard Dlomo, kumanje ngisePritoria ngi lise nza kodwa ikhaya lami lise KZN, ngicela ningifunise Siyabonga Dlomo owacashiswa umama wakhe uBuyiswa kimi udadewabo Ka NoNo ababehlala Hillbrow 1991ngahlangana nabo ngo1997 bathing bahlala Alexandra,kwafabele sihlangane nabo, bangafika, eHillbrow ngi buya eKembely, ngi se nzi ngoba ngiliSisha, asibuyanga sahlangana nabo ngabakwa Mqwati bonke, 0606370169

Dear Khumbulekhaya nginguRichard Dlomo, ngicela kufuniselwa mtanami Siyabonga Dlomo, ngabagcina behlala Alexandra, nonina Buyiswa ufadewabo kaNono owaye thanfana noBheki Ndebele mina nginonina uBuyiswa 0606370169, ngobonga

Leave a Reply