Dear khumbulekhaya

Ngibawa unqedo ngibawa ningifunise u baba wami ewang shiya NGO nyaga ka 2002 igama laga baba ngu David mduna Nkuna egade ehlala no Dora mapule Maloma gade bahlala e witbank afunda ngo 1998 e College,guzwagala engathi u sebenza e protea coin ,ngi cela omaziyo angithinte Ku 0608239592

One response to “Dear khumbulekhaya

Leave a Reply