assisting my neighbour

Helo sisi my name is lorraine Magagula bengicela nifunise umakhelwani wam ongu Sara Nnana Mogale.u sesi wakhe owalahleka ngonyaka ka 1987,baqedele ukumbona Edenellton eStompo igama lakhe nguMaria Raesibe Mogale. Amagama wabantana bakhe ngu Bebe Ali no oupanyana.
Bona bahlala ePhola park kwamhlanga.

Leave a Reply