All i want is to meet my sisters

Ngicela ningifunise izingane zika mama wami o wasweleka ngo 2000. igama lake uMaphambu Juana Mgabhi from New Castle Osizweni. Amagama abo sisi wami engibafunayo ngu Nomathemba no Sibonangaye abaga Shongwe, eSwaziland emaorangini. Imiyaka ngabacina ngoseventi 1973.

Leave a Reply