after their marriage they left home without any reason

igama lami ngingu Nomthahadazo Patience Gumede,ngihlala enanda emaphephetheni area ngineminyaka ewu21..siwumndeni wakaGumede sicela ukufuniswa uSthembiso Reuben Gumede kanye nomkakhe uThabisile Patience Hlambisa ababhunguka ekhaya emva kwamasonto amabili bekade beshada mhlaka 05 February 2011 ,okubuhlungu bashiya bengachazile ukuthi balibhekisa ngakhuphi nezwe,kodwa umkhondo usikhomba eSormeset west,Cape town lapho egcine ukuyolanda khona ipassort yakhe eHome Affairs ngomhlaka 10 February 2016,bahamba bekhonza enkolweni yama Muslim,siyafisa ukubathola okanye sazi lapho behlala khona.Mekukhona okuzwakalayo ningasixhuma kuleNumber 0763954039/0737455659

syabonga.

Leave a Reply