Thobeka Mlungwana (on the picture)

Dear Khumbulekhaya
Sicela nisifunise uThobeka Mlungwana waseNgqeleni eNtshilini owemka kowabo kwi early 90’s.
Please contact me at 0604554303 or email to ngebulana.monde@gmail.com

Leave a Reply