SOLOMON MAGOMANE NKUNA

DEAR KHUMBULEKHAYA
Ngicela lifunise umfowethu Solomon magumane nkuna owanyamalala ngo2000 bekahlala nelspruit ematafini uvakala sengatsi useBoskburg. labambonako ngicela basatise.
phone number 0790246441.
yimi umfowabo Jabulani Nkuna

Leave a Reply