Smodeni Dumisani Dlamini

Walahleka ngonyaka wa2000,wahamba egula kungathi nomqondo uyahamba.kukhona abamfanisa Kwamakhutha endaweni yokukhanda izimoto.

Leave a Reply