SIPHO PETROS VILAKAZI

NGICELA NINGIFUNISE INDODANA YAMI LESESITFOMBENI YANYAMALALA NGO 1998 IBISEBENZA E WITBANK ISEBENZA NOMLUNGU WAYO BAKHA TI- PRING ZEZIMOTO . IGAMA LAKHE NGU SIPHO PETROS VILAKAZI ,EKHAYA WASE DRIEKOPIES E MPUMALANGA DUZE NASE MALELANE .LONA LOBHALAKO UMAMA WAKHE TOBHI EMELINAH MKHATSWA KULENOMBOLO :072 012 3688 NOMA 076 552 2692……NGIYABONGA BAKWA KHUMBULEKHAYA.

One response to “SIPHO PETROS VILAKAZI

Leave a Reply