Norman Prinnsloo

Dear khumbule khaya igama lami ngingu Edgar Roger Maseko… Ngicela ningifunise ubaba wami ongingamazi wangishiya ngina2 months NGO 1998… Wangishiya e Mbalenhle township ext 2 house no 1016…Angishiya nomama u Sebenzile Elizabeth Maseko…

One response to “Norman Prinnsloo

Leave a Reply