Ndumiso Mbutho

Wagcina ukubonakala kade edlala KwaDabeka Transit Camp (indawo ebizwa ngokuthi ikoLindela) mhla zingu 26 kuMarch 2014. Akakwazi ukukhuluma.

Omfanisayo uyacelwa ukuba athinte ubaba wakhe ku 084 732 9424.

Siyabonga iNkosi ibusise

One response to “Ndumiso Mbutho

Leave a Reply