Musa Buthelezi

Sicela nisifunise uMusa Buthelezi ozalwa Ngu Isaac Sibisi osowandlula emhlabeni.ufunwa ngu sisi wakhe uJoyce Sibisi Feleman osesithombeni.

Leave a Reply