Mlindeli Keli

Ndifunisa ngomfowethu owagcinwa ukubonwa e Ivory Park. Umuntu onolwazi siyacela aqhakamshelane nami 083 248 3523, ndamgqibela ngo 2002 e Ivory Park Tembisa.
Ndiyakucela Mlindeli Keli , buyela ekhaya nobayini eyenza umke ekhaya. Siyakudinga uyinkulu, izinto zimile zilinde wena. Buya mntakwethu sithethe ukhuphe isingqukru. Utata ugugile ulala ekhala mihla yonke. Buya bhuti siyakudinga ufunwa ngu Nomakholwa Florence Keli.

Leave a Reply