Mazibuko Jackson

Ngichela lingifunise uJackson Mazibuko , ophuma Empangeni , ukumngcina kwami waye sebenza a Springs edolobheni e dry cleaner . Ufunwa ngu Irene Nokuthula Dlamini mayelana nge ngane yakhe uSfiso , uyamfuna .Wamngcina elusane

Leave a Reply