JOANA MLANGENI

JOHANNES NGWENYA UFUNA UMAMNCANE WAKHE U JOANA MLANGENI OWAZALELWA EMPULUZI, WAHAMBA EKHAYA NGONYAKA KA 1965. WAYESEBENZA E VOLKRUST EPLAZINI NJENGESIBENZI SASEKHISHINI KUMLUNGU OWAZIWA NGELIKA FRANS, KUTHIWA BATHUTHA EVOLKRUST NOMLUNGU WAKHE BAYOHLALA EMACHADODORP, UYACELWA UKUTHI AKATHINTANE NOMNTWANA KA DADEWAKHE UJOHANNES NGWENYA OHLALA EMPULUZI KULE NOMBOLO ETHI: 0836207983, NOMA UKHONA OMAZIYO AMAZISE NGALOMBOKO, UYAFUNEKA EKHAYA

One response to “JOANA MLANGENI

Leave a Reply