Bernard Skhim Dlamin

Wahamba eya eGoli NGO 1994. Ngiyacela ukufuniswa yena osesithombeni ngyamdinga ubaba wami. Omaziyo ngyacela asfunisele wayephuma ePietermaritzburg. EZondistore. InDuna yakhe ugandaganda ongena staring emafakatini. Ubaba ka Zandile indodakazi yakhe okuyiyona yodwa

Leave a Reply