sawubona andile sicela usifunele ubaba Ka bhuti wethu.yena u funwa ngu mbongiseni jetro mbele igama lika baba esimfunayo u elphas mathebula ngokusho kwa mama yena uqhamuka ezimbabwe wayeze LA ngomsebenzi ways ngu driver emogwase singajabula umasinga mthola pls help us find him izinto azihambi kahle ubhuti seka phuke Ka 4 siqabanga ukuthi kudingeka amasiko

Sawubona andile sicela usifunise ubaba Ka bhutiwethu ogana lakhe kungu mbongiseni jetro igama lika baba esifuniswa yena ngu elphas mathebula.ngokusho kamama yena uqhamuka ezimbabwe. Wayeze ngoko msebenzi.waye ngu taxi driver emogwase rustenburg.singathokoza ukumthola ubhuti use velelwe okubi okiningi syamdinga pls help us find him

Leave a Reply