Your Story

July 20, 2017

LOOKING FOR MY SON

Hi Andile,my name is Mlungisi Landule,i’m originally from Kokstad but currently living in Gugulethu,Cape Town…I’m writing to Khumbul’ekhaya to help …

Read this article
no comments

July 18, 2017

ALFRED GWAZUMJONO MASILELA

Hello Khumbul’ekhaya Ligama lami ngingu Nondumiso Masilela, ngicela kufuniswa babelomkhulu wami losestfombeni. wahamba aya emsebenti ngo-1997 azange abuye ekhaya, ubuya …

Read this article
no comments

July 18, 2017

Ngifusa ngomawengane

Igama lam ngingu Batista Tivane . Ngizalelwe eMozambique ngihlala eMaoti , eNanda eThekwini . Ngibhalela kwa khumbul ekhaya ngicela ukufuniswa …

Read this article
no comments

July 16, 2017

looking for my sister

Hi khumbulekhaya ngibhala lencwadi ngoba ngicela kwabakwakhumbulekhaya bangifunise usisiwami omdala ogamalakhe linguZalina mathonsi owahamba nomamawakhe eminyakeni eminingi edlule nami ngangingakazalwa.umamawakhe …

Read this article
no comments