my father’s family that I don’t know

Dear khumbulekhaya.igama lami ngingu Sbusiso simon mdluli,ngihlala e elunduspark pretoria jochem st 228 .ngicela ningisize ngothola ikhaya likababa wami engingalazi ngingazi muntu kubo,u bosten monster kalosema.owabashiya eneminyaka engu 21 akazange asaphindela ekhaya,kumanje Mina ngineminyaka engu 25 angikwazi kubo,ngisho manje use wangishiya nasemhlabeni nginga kwazi kubo.ngingajabula kakhulu uma ngingaba Thoma bakwa kalosema .ozithobayo Sbusiso simon

One response to “my father’s family that I don’t know

Leave a Reply