missing

Hi everyone my name is Thulile ngcela ukuni swap u cousin wam Igama lakhe u Asiphe Ndwalane owayezalwa ngu Ntombenhle Mqadi owayedabuka e traanskai no Mlungisi Ndwalane eIxopo esebashona ksolakala ukuthi ube hlala nogogo wake e uma Dlamini obesebenza ethekwini naye osashona ngingajabula ukumthola my no is 0794847997/0736249990

Leave a Reply