loking for Agnes masabata Mkwananzi

Ngicela lingisize ngi dinga uAgnes masabata Mkwanazi yena uzala uNonhlanhla Mkananzi. Sagcina ukubabona ngo 2000 bezengcwaba uBusani Sibanda uysekaNonhlahla eeMatopo Ezimbbwe owayesitshiyile lapha egoli. uAgnes wayesebenza eStandartone shoprite ngalsosikhathi. Salahlekelwazinombolozakhe pho asisazi simthole njani uNonhlanhla. Siyamkhumbula kakhulu sifiza ukumbona sibeyingxenye yempilo yakhe. MIna engibhalayo ngingu Florence Moyo uyisekazi kaNonhlanhla. Ngiyafisa ukuhlangana laye ngimbone. She is about sixteenyears now. I last saw her when she was less than a month. iagnes ID is7706120756080 ekaNonhlanhla ithi0006220104084ezwelwe mhka22June2000

Leave a Reply