dear khumbulekhaya ngicela ningifunse ubaba wam

Igams lakhe nguThemba wayesebenza esilica mine wangishiya komunye umuzi athi bayazana babuya endaweni eyodwa isibongo salapho angishiya khona kukaMdlane owayengumfundisi seksshona umama wam nguEmmely Ntuli umama wam wayethanda ukuhamba nodadewabo uthumama ngicela ombonayo azide ikhumbulekhaya ngiyamdinga omfunayo uNombulelo Mirriam Mdlane

Leave a Reply