bengisacela ningifunise ubhuti wami ujabulane sibeko lona osesithombeni

Sawubona sisi andile bengisacela ukufuniswa ubhuti wami osesithombeni kumanje umama uyagula uyamudinga kantike futhi umama nobaba bazo dervoce bayaxabana njalo abazali ekhaya siyakudinga bhuti sonke nobhuti omdala ulucky sonke siyakudinga nengane yakho iyakudinga bhuti

Leave a Reply