am looking for my younger brother

Dear khumbulekhaya igamalami uNompumelelo Nxumalo ngicela ningfunise uthumbu wakhithi igamalakhe uThembinkosi nagcina kthiwa uhlalakubo eNewcastle emaskopasin ngezwa sekthiwa amanesi adayiselana yena esbhedlela emadadeni .uthembkosi wazalwa ngo1998 angsaykhumbulike inyanga nosuku ufunwayimi usiswakhe omdala.ngingathokoza kakhulu maninganginceda uNkulunkulu abenani.ozithobayo N. p .Nxumalo

Leave a Reply